1400/04/25-19:20

تغییر شیوه کشت انگور

مزایای پرورش و تولید انگور به شیوه نوین یا داربستی سبب شده است در سال‌های اخیر ۱۰درصد از باغ‌های انگور شهرستان رباط کریم داربستی شود

نظرات

captcha

اخبار مرتبط