• خانه
  • بورس بانک و بیمه
1400/10/12-17:12

رشد ۲۲۳ واحدی شاخص کل بورس

 رشد ۲۲۳ واحدی شاخص کل بورس

در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۲۲۳ واحد، در تراز یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۹۴ واحدی متوقف شد.

به گزارش اکوفارس، شاخص کل بورس تهران، امروز یکشنبه (دوازدهم دی ماه) در ابتدای معاملات با اُفت ۱۶۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحدی قرار گرفت. در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۲۲۳  واحد، در تراز یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۹۴ واحدی متوقف شد.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسید. «فملی»، «خوز» و «فولاد» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و «خودرو»، «فملی» و «شبندر» سه نماد پر تراکنش بودند.

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس
شاخص هم وزن نیز با رشد ۵۲ واحدی بر روی پله ۳۶۳ هزار و ۵۲۲ واحد قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد سهم به ارزش هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسید.
رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس
شاخص فرابورس هم با اُفت ۲ واحد روی پله ۱۸ هزار و ۶۶۰ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز در فرابورس ایران به تعداد ۵۲ هزار و ۶۷۲ میلیون سهم به ارزش ۴۰۵ میلیارد تومان رسید.

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورس

نماد‌های فملی، فولاد و شبندر به ترتیب با ۷۹۷.۷۸، ۲۹۲.۱۹ و ۲۳۴.۴۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد‌های شگویا، زاگرس و هرمز به ترتیب با ۳۲۹.۰۸، ۱۹۷.۴۵ و ۱۸۲.۴۹ واحد بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس

نماد‌های کگهر، شبصیر و شجم به ترتیب با ۶.۵۹، ۴.۲۲ و ۲.۰۵ واحد، بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد‌های آریا، بپاس و زاگرس به ترتیب با ۳.۶۶، ۳.۵ و ۳.۰۴ واحد بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

برترین گروه صنعت بورس

امروز گروه خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۲۵۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین «فلزات اساسی»، «شیمیایی» و «فرآورده نفتی» در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس

سهام شرکت‌های غاذر، دروز و غگرجی بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های دیران، غمهرا و واعتبار بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس

سهام شرکت‌های زدشت، ثپردیس و رنیک بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت تاپیکش، حآفرین و حسیر بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس

برترین عرضه و تقاضا در بورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های پارند، افران و کمند بیشترین عرضه فروش سهام را نماد‌های غدشت، شسینا و وسخراج در بورس ایران داشتند.

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس

برترین عرضه و تقاضا در فرابورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های اعتماد، اوصتا و آسامید بیشترین عرضه فروش سهام را نماد‌های تابان ۰۳، اعتماد و  سدبیر در بورس ایران داشتند.

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس و فرابورس

نماد‌های کمند، کمند ۴ و پالایش بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، کمند و خپارس بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس

همچنین اراد ۸۷۴، اعتماد و اراد ۳۱۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های حآفرین، شجم ۲ و سپیدما بیشترین حجم معامله را در فرابورس ایران تجربه کرد.

رشد ۲۳ واحدی شاخص کل بورس* باشگاه خبرنگاران

نظرات

captcha

اخبار مرتبط