1401/05/18-13:33

فقط مددجویان بدون درآمد مستمری دریافت می‌کنند

رئیس سازمان بهزیستی گفت: مستمری برای مددجویانی است که هیچ درآمدی ندارند و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مستمری دریافت می‌کنند.

علی‌محمد قادری اظهار کرد: نظام پرداخت مستمری سازمان بهزیستی کشور مربوط به دهک یک تا هفت است. مددجویانی که در این چند دهک قرار دارند از امتیازات مستمری براساس بعد خانوار بهره مند می‌شوند.

او افزود: البته مددجویانی که در دهک یک تا سه هستند و تحت پوشش باشند، لاجرم مستمری سازمان بهزیستی را دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: البته اگر مددجویانی مشمول بیمه‌های تامین اجتماعی باشند یا سایر بیمه‌ها مانند نیرو‌های مسلح را داشته باشد و حداقل بگیر هم باشند باز هم مشمول دریافت مستمری نمی‌شود.

قادری بیان کرد: مستمری برای مددجویانی است که هیچ درآمدی ندارند و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مستمری دریافت می‌کنند.

* باشگاه خبرنگاران

نظرات

captcha

اخبار مرتبط