1402/03/07-16:51

قیمت کتاب‌های درسی ۲۵ درصد افزایش یافت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور از افزایش 25 درصدی قیمت کتب درسی در سال 1402 خبر داد و گفت: در سیستان و بلوچستان کتب درسی به صورت رایگان توزیع می شود.

به گزارش خانه ملت، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور یکی از اقدامات صورت گرفته از جانب سازمان برنامه و بودجه برای جلوگیری از افزایش قیمت کتب درسی را اختصاص رقمی برای جلوگیری از افزایش قیمت کتاب‌های درسی برشمرد و گفت: در دو هفته گذشته رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد تومان جهت جلوگیری از افزایش قیمت کتب درسی، مازاد بر ارقام قبلی به این حوزه اختصاص داده شد تا قیمت کتب درسی در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۲۵ درصد افزایش قیمت نداشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با اشاره به افزایش هزینه‌های چاپ و توزیع کتب درسی در سال گذشته، افزود: این اقدام در راستای تأکید رئیس جمهور بود و در عین حال برای مناطقی مانند سیستان و بلوچستان کتب درسی به صورت رایگان توزیع می شود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط