• خانه
  • اخبار صادرات میعانات گازی

اخبار صادرات میعانات گازی

دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

وزیر نفت از صادرات میعانات گازی ذخیره شده بر روی آب به عنوان یک دستاورد و موفقیت بزرگ یاد کرد و گفت: در طرح اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو، هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

5 ماه پیش