• خانه
  • اخبار سموم کشاورزی

اخبار سموم کشاورزی

 ۲۳ درصد سموم مورد استفاده کشورمان پرخطر است

۲۳ درصد سموم مورد استفاده کشورمان پرخطر است

مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن وارد‌کنندگان سم و کود می‌گوید ۲۳ درصد سموم و آفت‌کش‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی کشورمان جزو سموم پرخطر است و درصورتی که سموم پرخطر با رعایت دوره کارنس استفاده شود، خطری برای آلودگی محصولات به...

4 ماه پیش