اخبار سود مازاد

جزئیات استرداد سود مازاد تسهیلات بانک‌ها به مشتریان

جزئیات استرداد سود مازاد تسهیلات بانک‌ها به مشتریان

کارشناس مسائل حقوق بانکی در تشریح جزئیات استرداد سود مازاد تسهیلات بانک‌ها به مشتریان گفت: این طرح برای حمایت از تولیدکنندگان است و وزارت اقتصاد به عنوان رییس مجمع عمومی بانک‌های دولتی این اقدام را از بانک‌های دولتی شروع کر...

4 ماه پیش