• خانه
  • اخبار تغییر قیمت ها

اخبار تغییر قیمت ها

وضع موجود اقتصادی قابل ادامه دادن نیست/ هر زمان کار آماده شد، تغییر قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد!
وزیرصمت:‌

وضع موجود اقتصادی قابل ادامه دادن نیست/ هر زمان کار آماده شد، تغییر قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد!

فاطمی امین اظهار کرد: وضع موجود اقتصادی قابل ادامه دادن نیست زیرا مشکلاتی را در بحث تامین بودجه و ایجاد کسری به وجود آورده و خواهد آورد، بنابراین روند کنونی باید اصلاح شود اما قطعا اصلاح این فرآیند با چالش هایی مواجه خواهد ...

4 ماه پیش