• خانه
  • اخبار تسهیلات خودمالکی

اخبار تسهیلات خودمالکی

تسهیلات خودمالکی به متقاضیان درهمه شهرها پرداخت می‌شود

تسهیلات خودمالکی به متقاضیان درهمه شهرها پرداخت می‌شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه تسهیلات خودمالکان با ثبت‌نام در سامانه نهضت ملی مسکن و معرفی به بانک پرداخت می‌شود، گفت: تسهیلات به شکل مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی به متقاضیان درهمه شهرها پرداخت...

4 ماه پیش