اخبار تعرفه آب

تعرفه‌های جدید آب ابلاغ شد

تعرفه‌های جدید آب ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با هدف اصلاح تعرفه های آب به منظور مدیریت بهینه مصرف و تشویق به رعایت الگوی مصرف آب ابلاغ شد.

2 ماه پیش