اخبار محرابیان

۱۰۰ برنامه دولت برای تابستان بدون خاموشی

۱۰۰ برنامه دولت برای تابستان بدون خاموشی

خاموشی‌های چند سال اخیر که مشکلات زیادی برای مردم و صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده بود عاملی شد تا «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیروی دولت سیزدهم برای پیشگیری از این اتفاق برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد و براین اساس یک‌صد برنامه طراحی...

1 ماه پیش