• خانه
  • اخبار سهام عدالت

اخبار سهام عدالت

ارزش سهام عدالت افزایش یافت

ارزش سهام عدالت افزایش یافت

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان رسیده است.

2 هفته پیش