• خانه
  • اخبار انبوه‌سازان

اخبار انبوه‌سازان

پرونده طرح ملی مسکن بسته شد

پرونده طرح ملی مسکن بسته شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از دستور رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری نشست با بخش خصوصی در راستای اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد.

7 ماه پیش