اخبار بورس کالا

 مصوبه صمت وجاهت قانونی را برای لغو خودرو در بورس کالا ندارد

مصوبه صمت وجاهت قانونی را برای لغو خودرو در بورس کالا ندارد

معاون عملیات و نظارت بورس کالا گفت: در صورتی که شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقررات گذار بازار سرمایه، بررسی کنند و به این نتیجه برسند که بورس کالا می‌تواند عرضه خودرو را انجام بدهد قطعا شاهد عرضه خواهیم بود.

3 هفته پیش