اخبار تعرفه برق

تعرفه برق ۷۵ درصدِ مشترکان بدون تغییر ماند

تعرفه برق ۷۵ درصدِ مشترکان بدون تغییر ماند

معاون دفتر خدمات مشترکان شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: مصرف برق ۷۵ درصد از مشترکان در سطح الگو یا پایین تر از آن است بنابراین مشمول افزایش تعرفه‌ها نشده اند.

1 سال پیش