• خانه
  • اخبار سازمان بورس

اخبار سازمان بورس

 سازمان بورس از دولت طلبکار شد

سازمان بورس از دولت طلبکار شد

رئیس سازمان بورس گفت: سازمان بورس به عنوان یک نهاد غیر دولتی از دولت پاسخی مناسب در خصوص صندوق پالایش یکم می‌خواهد.

2 ماه پیش