1401/04/01-23:04

ویرایش جدید تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ١۴٠١

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین ویرایش زمان برگزاری آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویرایش جدید تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

تغییرات جدید به شرح زیر هستند:

برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی در روز‌های پنجشنبه تا شنبه ۲۳، ۲۴ و ۲۵ تیر در ۵ نوبت

ادغام آزمون‌های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان خارج از کشور در آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره‌ی دکتری عمومی داروسازی و

برگزاری آن در روز‌های جمعه ۴ شهریور و ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

برگزاری مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان در ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

برگزاری آزمون دوره آموزش عالی بهداشت عمومی (MPH) در ۶ مرداد

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ١۴٠١

نظرات

captcha

اخبار مرتبط