پزشکیان: به عنوان یک فوق تخصص قلب با حقوق سه ماهم نمی‌توانم یک موتور هوندا بخرم!
پزشکیان: به عنوان یک فوق تخصص قلب با حقوق سه ماهم نمی‌توانم یک موتور هوندا بخرم!
 پزشکیان نماد پاکدستی، اخلاق مداری و تخصص گرایی در میدان های اجرایی و تقنینی است
  • بیانیه مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی:
پزشکیان نماد پاکدستی، اخلاق مداری و تخصص گرایی در میدان های اجرایی و تقنینی است
  • همه
 با رای به بازگشت حاکمیت قانون و عقلانیت در اصلاح مسیر کنونی حکمرانی نقش داشته باشید
جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در حمایت از پزشکیان:

با رای به بازگشت حاکمیت قانون و عقلانیت در اصلاح مسیر کنونی حکمرانی نقش داشته باشید

جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان دربیانیه‌ای ضمن حمایت از پزشکیان خطاب به مردم ایران و اعضای خود تاکید کرد: با رای به بازگشت به حاکمیت قانون، عقلانیت و تخصص گرایی، در اصلاح مسیر کنونی حکمرانی و در اعتلای آن به نفع جامعه متکثر ...

 پزشکیان نماد پاکدستی، اخلاق مداری و تخصص گرایی در میدان های اجرایی و تقنینی است
بیانیه مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی:

پزشکیان نماد پاکدستی، اخلاق مداری و تخصص گرایی در میدان های اجرایی و تقنینی است

آنچه امروز نیاز میهن عزیزمان است پاکدستی در برابر فساد های افسار گسیخته، نگاه توسعه محور در برابر واپس گرایی، استفاده از نخبگان و متخصصین و فرهیختگان در برابر خالص سازی، شور و نشاط سیاسی و اجتماعی در برابر ناامید سازان مرد...