• خانه
  • اخبار بانک مرکزی

اخبار بانک مرکزی

 انتقاد فرزین از سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد

انتقاد فرزین از سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد

رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: تامین مالی عامه مردم از طریق نظام بانکی است، لذا وقتی مردم برای تسهیلات خرد به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، نباید با سختی مواجه شوند.

6 روز پیش