1400/07/14-14:44

برنامه های علی صالح‌آبادی رییس جدید بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز حتما دنبال خواهد شد و راهکار‌های لازم در این زمینه اندیشیده شده؛ به گونه‌ای که آرامش در بازار ارز در ماه‌های آینده حاکم خواهد شد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط