1400/09/09-16:32

اجاره مسکن در تهران ۵۵ درصد رشد کرد

 اجاره مسکن در تهران ۵۵ درصد رشد کرد

آمار‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب رشد ۵۱.۶ و ۵۴.۹ درصد را نشان می‌دهد.

به گزارش اکوفارس؛ بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و‌ کل مناطق شهری در آبان سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۵۱.۶ و ۵۴.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی به شرح زیر است:

رشد بیش از 50 درصدی نرخ اجاره مسکن

آمار ارائه شده توسظ مرکز آمار به شرح زیر است:

رشد بیش از 50 درصدی نرخ اجاره مسکن

نظرات

captcha

اخبار مرتبط