1401/02/03-15:14

وام چند صد میلیاردی شرکت اطلس خودرو از دو بانک

شرکت اطلس خودرو به دو بانک اقتصاد نوین و پاسارگاد مبالغ کلانی بدهکار است.

به گزارش ایرنا، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی درباره فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت اطلس خودرو ۴ فقره وام کلان از بانک اقتصاد نوین و یک فقره وام کلان از بانک پاسارگاد دریافت کرده است.

بدهی شرکت اطلس خودرو به بانک اقتصاد نوین، معوق شده و این شرکت تا پایان سال گذشته مجموعا ۸۹ میلیارد تومان بدهی معوق به بانک اقتصاد نوین داشته است.

مانده بدهی جاری شرکت اطلس خودرو به بانک پاسارگاد ۵۳۰ میلیارد تومان است.

مجموع مانده بدهی جاری و غیر جاری این شرکت به دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین ۶۵۲ میلیارد تومان است.

وام چند صد میلیاردی شرکت اطلس خودرو از دو بانک

نظرات

captcha

اخبار مرتبط