1401/04/02-10:28

اختصاص سهمیه‌های کنکور متناسب با دهک‌های جامعه

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سهمیه‌های کنکور به سرعت در حال بازنگری هستند و بهترین حالت این است که بر اساس مناطق سه گانه به خود دانشجو اختصاص یابند.

محمدحسین ساعی گفت: هم اکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرعت در حال باز طراحی بحث سهمیه‌های کنکور است.

به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۶ سهمیه برای ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها وجود دارند که هنوز منظم نشده اند.

او گفت: تمام این موارد در ۴۰ سال گذشته بنا به اقتضایی تصویب شده اند و در یک فرآیندی به صورت یکپارچه در خواهند آمد که بخش مهمی از آن مربوط به طبقات جامعه است.

او گفت: این ایده وجود دارد که سهمیه کنکور را به خود فرد اختصاص دهیم؛ یعنی با توجه به این که بحث سه گانه مناطق وجود دارد، دانش آموزان را بر این اساس متناسب با دهک‌های جامعه در دانشگاه‌ها پذیرش کنیم.

ساعی گفت: یک ایده دیگر این است که مناطق یا سهمیه ۳سه گانه که برای دانشگاه‌ها وجود دارند را به جای یک شهر به مدارس معطوف کنیم؛ یعنی تمام مدارس شهر تهران شامل منطقه یک نمی‌شوند، بلکه برخی منطقه یک، بعضی منطقه دو و مابقی منطقه سه هستند.

او گفت: بهترین حالت سهمیه کنکور این است که آن را به خود فرد اختصاص دهیم. یعنی افراد عضو ۴ دهک بالای جامعه منطقه ۳، سه دهک بعدی منطقه ۲ و سه دهک پولدارتر جامعه منطقه یک حساب می‌شوند. اگر این اتفاق بیفتد مصوبه می‌تواند تا حد زیادی عدالت آموزشی را ایجاد کند.

* باشگاه خبرنگاران

نظرات

captcha

اخبار مرتبط