1401/04/03-22:24

سهمیه استخدام معلمان پایتخت کمتر از ۳ هزار نفر است

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در تهران هم مانند خیلی نقاط کشور شاهد کمبود نیروی انسانی هستیم که یکی از راه‌های حل شدن آن بحث استخدام‌های جدید است.

علیرضا کریمیان، گفت: در آموزش و پرورش گنج پنهانی از فرهنگیان ایثارگرداریم ما باید برای مدیریت دانش و استفاده از ظرفیت از تجارب و توان مدیریتی آن‌ها استفاده کنیم و امروز این رویکرد در راس برنامه‌های آموزش و پرورش شهر تهران است.

او افزود: اکنون در سطوح مدیریتی و یا در قالب فعالیت جهادی از همکاران فرهنگی ایثارگر استفاده می‌کنیم.

او گفت: امروزه بیشتر باید به دانش آموزان باز مانده از تحصیل و یا کودکان کار که جز اقشار آسیب پذیر هستند خدمت کنیم .

کریمیان می گوید: درشهر تهران دچار کمبود نیروی انسانی هستیم و یکی از راه‌های جلوگیری از آن بحث استخدام‌های جدید است، ظرفیت  سهمیه استان تهران از استخدام‌های جدید امسال ۲۹۰۸ نفر است و بخش دیگر نیز در قالب اضافه تدریس برای همکاران فرهنگی، استفاده از ظرفیت همکاران بازنشسته و روش‌های دیگری که در آینده از طریق وزارت آموزش و پرورش به ما ابلاغ خواهد شد تامین خواهد شد.

* باشگاه خبرنگاران

نظرات

captcha

اخبار مرتبط