1401/06/30-15:24

کاهش 90 میلیون متر مکعبی آب پشت سدهای استان تهران

 کاهش 90 میلیون متر مکعبی آب پشت سدهای استان تهران

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، گفت: اکنون میزان ذخایر سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران 427 میلیون مترمکعب است و حجم آب سدهای استان تهران 90 میلیون متر مکعب نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش یافته است .این میزان ذخایر در مدت مشابه پارسال حدود 517 میلیون متر مکعب بوده است.

به گزارش اکوفارس، آقای محمد شهریاری گفت: از مجموع ظرفیت ۱۸۸۹ میلیون متر مکعبی پنج سد تامین کننده آب شرب استان تهران، 427 میلیون متر مکعب آب پشت سدها ذخیره شده که این بیانگر این است که فقط حدود 23 درصد از ظرفیت کلی سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران پر است.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر را حدود 86 میلیون مترمکعب اعلام کرد, این در حالی است که حجم آب موجود در مخزن سد امیر کبیر در روز مشابه سال گذشته حدود 116 میلیون متر مکعب بوده است, که نشاندهنده 30 میلیون متر مکعب کاهش است .

آقای محمد شهریاری ,گفت: همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان از 220 میلیون مترمکعب سال گذشته به 203 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، افزود: حجم ذخیره آب سد لار سال گذشته 66 میلیون مترمکعب بوده است که در مقایسه با موجودی 53 میلیون مترمکعبی فعلی، 13 میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد و حجم آب سد ماملو نیز از 84 میلیون مترمکعب سال گذشته، به 56 میلیون مترمکعب رسیده است و حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته با 6 میلیون متر مکعب کاهش به 29 میلیون مترمکعب رسیده است.

آقای شهریاری اظهار داشت: میزان بارندگی در حوزه عملکرد استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تا کنون حدود 208 میلی متر بوده که این میزان بارش د رمقایسه با متوسط بلند مدت که 280 میلی متر بوده کاهش 26 درصدی را نشان می دهد.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، ادامه داد: طبق پیش بینی های سازمان هواشناسی در ماه های باقیمانده از سال آبی جاری، حجم ریزش های جوی کمتر از متوسط بلند مدت بوده و بارش های فصل پاییز نیز با تاخیر زمانی همراه خواهد شد که بر همین اساس روند کاهشی ورودی آب به دریاچه سدها در ماه های آتی بخصوص در فصل پاییز نیز ادامه خواهد داشت.

آقای محمد شهریاری, گفت: از همه شهروندان درخواست می‌شود که صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب را همواره مدنظر داشته باشند تا بتوانیم بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در روزهای پیش رو و در ماه های آتی با توجه به منابع آبی محدود در اختیار , مشکلی به جهت تأمین مطمئن و پایدار آب نداشته باشیم.

* صدا و سیما

نظرات

captcha

اخبار مرتبط