1402/03/05-11:27

افزایش ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی در سال جاری

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش جذب دانشجویان بین‌المللی انجام شده است.

ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در سال جاری میزان ظرفیت دستیاری تخصصی در کشور افرایش پیدا می کند.

به گفته وی در حال حاضر بحث کمبود پزشک مطرح نبوده بلکه مسئله اصلی ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و کم برخوردار و توزیع آنان در کشور است.

تعداد پزشکان در کشور برطرف کننده نیاز بیماران و مراجعه کنندگان است و توزیع آن باید اصلاح شود. پزشکان عمدتا در شهرهای بزرگ متمرکز شده‌اند.

او بیان کرد: برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا میزان جذب و پذیرش دانشجویان بین المللی را در دانشگاه های علوم پزشکی کشور افرایش بدهیم.

عدالت، تعالی و بهره وری، از برنامه‌های مورد استفاده در وزارت بهداشت است.

او ادامه داد: سند مردمی سازی آموزش به زودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب و ابلاغ داده خواهد شد.

باقری فرد بیان کرد: آموزش نظام سلامت کشور در بهداشت و درمان ادغام شده است. دانشگاه و آموزش باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

* باشگاه خبرنگاران

نظرات

captcha

اخبار مرتبط