1400/06/08-10:14

در دولت احمدی‌نژاد سالی یک میلیون مسکن ساختیم پس این وعده شدنی است

نیکزاد، نایب رئیس‌مجلس گفت: در ساخت مسکن نیازی به ارز نداریم حتی خدمات فنی و مهندسی را به آمریکا می‌بریم. در دولت احمدی‌نژاد سالی یک میلیون مسکن ساختیم پس این وعده شدنی است.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط