• خانه
  • اخبار اقتصاد و بازار

اخبار اقتصاد و بازار

معامله غیرمجاز ارز مشمول مالیات شد
معامله غیرمجاز ارز مشمول مالیات شد
حداقل ۵٠ درصد خانوار کلانشهرها شامل یارانه جدید نشدند

حداقل ۵٠ درصد خانوار کلانشهرها شامل یارانه جدید نشدند

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینکه ٩٠ درصد مردم مشمول یارانه‌های نقدی جدید شده‌اند واقعیت ندارد و در شهرهای بزرگ حداقل ۵٠ درصد خانوار و جمعیت مشمول یارانه‌های ٣٠٠ تا ۴٠٠ هزار تومانی نشده‌اند. طبق شاخص‌های تعیین کننده مشمو...

3 روز پیش