• خانه
  • اخبار یارانه بلاعوض

اخبار یارانه بلاعوض

 تولید ۸ محصول کشاورزی شامل یارانه بلاعوض ۶ میلیون تومانی می‌شود

تولید ۸ محصول کشاورزی شامل یارانه بلاعوض ۶ میلیون تومانی می‌شود

معاون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه چرخش سیاستی در حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی ایجاد شده است گفت: از سال زراعی آینده تولید ۸ محصول اساسی مشمول یارانه بلاعوض ۶ میلیون تومانی برای هر هکتار می‌شود.

1 ماه پیش