اخبار بورس

دهنوی غزل خداحافظی را خواند/ سهامداران ماندند و زیان انباشته‌شده!

دهنوی غزل خداحافظی را خواند/ سهامداران ماندند و زیان انباشته‌شده!

دهقان دهنوی گفت: وزیر اقتصاد پنجشنبه (۸ مهر) به من اطلاع داد برنامه تغییر تیم مدیریتی سازمان بورس را دارد، از همان روز پیگیر هستم که این اتفاق زودتر بیفتد، حتی مصرّ بودم طبق برنامه، شورای‌عالی بورس همین هفته تشکیل شود، امید...

10 روز پیش