اخبار بدهی

هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد اظهار نظر رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل درخصوص انتشار اوراق نیز گفت: نیازی به مناظره نیست. آقایان باید جواب دهند که چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرده‌اند؛ بیش از نیمی از کل اوراق سال ۱...

11 ماه پیش