اخبار تولید برق

وزیر نیرو: تولید برق در کشور کمتر از میزان مصرف آن است

وزیر نیرو: تولید برق در کشور کمتر از میزان مصرف آن است

وزیر نیرو گفت:در تولید و مصرف برق حدود ۱۵ هزار مگاوات کسری تراز داریم و این بدان معناست که تولید، کمتر از مصرف است و تمام تلاش خود را می کنیم تا با افزایش ظرفیت نیروگاهها و مدیریت مصرف و تقاضا مشکلات را به حداقل برسانیم.

1 سال پیش