• خانه
  • اخبار صادرات خودرو

اخبار صادرات خودرو

احتمال حذف شرط صادرات خودرو از مصوبه دولت

احتمال حذف شرط صادرات خودرو از مصوبه دولت

آخرین اخبار دریافتی حاکی است، هنوز هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده و احتمال تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرایی شدن واردات خودرو با منشاء ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و تأیید وزارت صمت وجود دارد.

2 ماه پیش