• خانه
  • اخبار صادرات نفت

اخبار صادرات نفت

ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای نفت ایران

ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه نحوه عرضه نفت خام در بورس با هدف تامین مالی از نقدینگی داخل کشور تغییر خواهد کرد، گفت: برای افزایش صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم، علاوه بر احیای بازارهای سنتی صادراتی، مقاصد و...

2 ماه پیش