• خانه
  • اخبار نهضت ملی مسکن

اخبار نهضت ملی مسکن

 ۹۰۱ هزار نفر متقاضی نهضت ملی مسکن شدند

۹۰۱ هزار نفر متقاضی نهضت ملی مسکن شدند

سرپرست بانک مسکن از افتتاح حساب بیش از ۹۰۱ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: تا کنون ۶۰ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان به حساب سازندگان این طرح پرداخت شده است.

1 ماه پیش